Call Us +1 800 245 39 25
Stay connected:

Andningen är en direkt länk mellan den fysiska kroppen, ditt sinne och dina känslor. Ändå tar vi ofta andningen förgivet, en kroppslig funktion som bara funkar. När vi stressar mycket eller genomgått en olycka, sorg eller chock kan andningens invanda mönster brytas och vi kommer in i en grund ojämn stressandning. Andningsmusklerna anpassar sig snabbt till det nya hackiga sättet att andas. Kroppens andra funktioner lyssnar till andningsrytmen och både hjärtat och hjärnan kan gå in i en stressrytm om inte andningen fungerar bra. I en andningsmeditation får du chansen att få stretcha ut andningsmusklerna, lära tillbaka en lugn andningsrytm, andas så energin ökar, andas dig lugn, andas så att du kommer närmare din själ, andas dig frisk…puh…andas in, andas ut