Call Us +1 800 245 39 25
Stay connected:

Har du koll på ditt blodsocker?

Dr John Douillard från LifeSPA en av världens ledande Ayurvedaexperter erbjuder en gratis E-bok för dig som vill få koll på blodsockret.
Lätt förståelig och lagom lång läsning som ger många bra tips på hur du kan försstå ditt blodsocker och undvika att dippa.
Ett oroligt blodsocker är förknippat med övervikt, diabetes och trötthet.
Med enkla justeringar av kosten kan du undvika framtida problem.
Ladda ner ditt exemplar nu!